Ecologisch tuinontwerp & aanleg: Castricum

In Castricum hebben Raoul en Wendy een grote tuin. Fantastisch zou je denken, maar … heel veel coniferen. En op een dag werd het ze teveel. Ik heb ze geholpen met ecologisch ontwerp, beplantingsplan en realisatie.

1. Tuinontwerp

1.1 Moodboard: Inspiratie

Voor Raoul en Wendy ben ik begonnen met een moodboard, waar ze hun wensen en de behoeften van hun gezin visualiseerden. Even het rijtje af: schommel, springkussen, eetbare tuin, zitplek voor pappa etc etc. Maar hoe kunnen we dit allemaal kwijt?

projecten/moodboard-tuin-castricum.png

1.2 Analyse: Harmonie met het Landschap

Op papier begon allemaal met een dichte rij van dertig coniferen uit te gummen. Vroeger een symbool van privacy in een groen statisch tijdperk. Maar niet meer van deze tijd. Deze bomenrij moest wijken voor iets nieuws, iets levends dat beter past in het cultuurlandschap. Het nieuwe ontwerp moest de tuin weer verbinden met het omliggende landschap.

projecten/analyse-wendy-en-raoul.png

1.3 Tuinontwerp: Openheid en structuur

Met de coniferen weg, tekende zich een nieuw ontwerp af dat de tuin openbrak en integreerde met het landschap. Schapenhekken werden geïntroduceerd om de tuin een landelijk karakter te geven, passend bij de omgeving.

projecten/ontwerp-wendy-en-raoul.png

1.4 Beplantingsplan: Inheems en authentiek

De nieuwe plantkeuze was gericht op het versterken van de biodiversiteit. Met de selectie van inheemse flora werd niet alleen de lokale fauna ondersteund, maar ook het authentieke karakter van de streek benadrukt. En natuurlijk diende ook een deel eetbaar te zijn.

2. Tuinaanleg

2.1 Grondverzet en drainage

Het eerste deel van de klus was de tuin leeghalen en natuurlijk de coniferen. Wat een klus, 30 coniferen van misschien wel 7 meter hoog. Het is niet moeilijk, wel zwaar. Eerst beetje kortwieken, dan afzagen en de top naar de container. Dan tot een meter afzagen en met een reciproke zaag de wortels doorzagen. Dan de kluit eruit en een mini break!

Deel twee van de aanleg concentreerde zich op het grondverzet en de aanleg van een drainagesysteem. Dit was essentieel om de tuin toekomstbestendig te maken tegen wateroverlast. Wel blijft de afwatering buiten de tuin en de kleilaag op 1 meter diepte, een zorg.

Door naast de drainage met veel boomschors te werken, zorgt dat de bodem gezonder wordt. Dit in combinatie met de nieuwe aanplant en een dieper groeiend wortelnetwerk, hopen we dat dat de grond meer water zal doorlaten.

projecten/grondwater-hoog-castricum.jpg

Omdat we besloten nog meer coniferen weg te halen, kwam er heel wat border bij. En het plaatsen van de schapenhekken hebben we ook iets gewijzigd ten opzichte van het initiele tuinontwerp. Deze schapenhekken passen in het cultuurlandschap en zijn ideaal: 1. functionele afbakening, 2. begroeibaar, 3. snel te plaatsen, 4. niet duur, 5. in alle maten.

2.2 Beplanting: biologische planten

Na het grondverzet werden de nieuwe planten zorgvuldig geplaatst. De beplanting was gericht op het aantrekken van insecten en vogels, en het creëren van een levendige, natuurlijke tuin.

Bij een beplantingsplan kies ik eerst structuurplanten uit. Dit zijn planten die in de winter goed overeind blijven staan. Deze planten voorkomen dat je tuin in de winter plat valt. Opvolgend zoek ik de goede vulplanten. Deze planten hebben minder strutctuur, maar geven kleur bijvoorbeeld vroeg in het voorjaar, of juist in het najaar. Voorbeeld van een echte structuurplant is Wolfsmelk. Een mooie vulplant is Geum.

projecten/plantjes-castricum.jpg

Tuinontwerp & aanleg

  • Ligging: Westen
  • Perceel: 400 m2
  • Borders: 65 m2
  • Materiaal: Schapenhek
  • Opmerkelijk: poortje naar de tuin van de buren voor de kinderen
  • Tijd aanleg: 2 weken 2 fte

Raoul en Wendy’s tuin is mooi geworden. Met name door de afbakening van functionele zones. Hierdoor lijkt de tuin groter.De coniferen maakten plaats voor een dynamisch, ecologisch en speels lokaal landschap, met veel kleur. Volgend jaar wordt het spannend, want dan zien we voor het eerst de planten opkomen in de border.

Ook een natuurtuin?

Wil je ook een biohotspot van je tuin maken, of zit je met je groene handen in het haar? Laat ‘De Kleine Vos en De Keizersmantel’ je helpen.

Neem contact op

svg-bird-black.svg