Tuinontwerp: 7 pijlers van een locatieonderzoek

Een goed ecologisch tuinontwerp begint met een grondig locatieonderzoek. Deze stap is onmisbaar om een tuin te creëren die in harmonie is met zijn omgeving. De 7 pijlers van een locatieonderzoek zijn:

1. Type cultuurlandschap

Een cultuurlandschap is een landschap dat onder invloed van de mens is gevormd. Nederland kent zeven typen cultuurlandschap: 1. zeekleilandschap, 2. veenlandschap, 3. rivierenlandschap, 4. stuwwallenlandschap, 5. duinlandschap, 6. zandlandschap en 7. lösslandschap. Elk landschapstype heeft zijn eigen karakteristieken en vereist een specifieke benadering in een tuinontwerp.

Vaak heeft de buitenste beplanting van een tuin, een relatie hebben met de beplanting die van nature in de omgeving voorkomt.

2. Analyse van de bodem

Een cruciaal element in locatieonderzoek is de bodemanalyse. Nederland kent vijf grondsoorten: 1. zandgrond, 2. leemgrond, 3. kleigrond, 4. kalkgrond en 5. veengrond. Kennis van de bodemsoort is essentieel voor het kiezen van de juiste beplanting en het ontwerpen van een effectief waterbeheersysteem. De zuurtegraad is slechts een van de vele indicatoren.

3. Inzicht in lokale klimaat en microklimaten

Het lokale klimaat en mogelijke microklimaten zijn bepalend voor de groei van planten. Factoren zoals zon, wind en schaduw zijn belangrijk voor het bepalen van functionele zones, plaatsen van planten en tuinelementen.

4. Biodiversiteit en inheemse soorten

Het identificeren van inheemse planten en dieren bevordert de biodiversiteit. Inheemse soorten zijn goed aangepast aan de lokale omstandigheden en versterken het ecosysteem. Kort gezegd: wat groeit hier goed? (en bij de buren) en wat zegt mij dat?

5. Waterbronnen en -beheer

Het lokaliseren van waterbronnen en de mogelijkheden voor regenwateropvang zijn belangrijk. Duurzaam watergebruik en de aanwezigheid van water zijn kernaspecten van ecologisch tuinontwerp.

6. Bestaande Flora en Fauna

Een inventarisatie van bestaande flora en fauna is cruciaal. Waar staan bijvoorbeeld de bomen, welke types zijn dit en hoeveel licht laten ze door? Welke beplanting is er verder en doet het goed?

7. Perceel en architectuur

Hoe is het perceel? Wat zijn de verhoudingen? Wat zijn de loop -en zichtlijnen? Het perceel staat in een omgeving. Wat is hier de historische architectuur? Wat is de architectuur van het opstal? Welke tuinstijl sluit hierbij aan?

Conclusie

Een gedegen locatieonderzoek is de fundering van elk ecologisch tuinontwerp. Het kost veel tijd, want je wil voorkomen om weer terug te moeten, of met de verkeerde maten te werken.

Ook een natuurtuin?

Wil je ook een biohotspot van je tuin maken, of zit je met je groene handen in het haar? Laat ‘De Kleine Vos en De Keizersmantel’ je helpen.

Neem contact op

svg-bird-black.svg