Concrete acties voor water in jouw tuin

Beter watermanagement in een tuin wordt steeds belangrijker, vooral in het licht van klimaatverandering en toenemende regenval. Je hoeft hiervoor je tuin niet helemaal opnieuw te ontwerpen. Hier zijn vijf concrete oplossingen die je kan doen

1. Installatie van Regentonnen

Door regentonnen te gebruiken, kun je regenwater opvangen dat van daken afstroomt. Dit opgevangen water kan vervolgens worden gebruikt voor het bewateren van de tuin tijdens drogere perioden. Dit vermindert niet alleen de afhankelijkheid van leidingwater maar helpt ook om wateroverlast tijdens hevige regenbuien te verminderen.

2. Aanleggen van Waterdoorlatende Verharding

In plaats van traditionele, niet-doorlatende bestrating, kun je kiezen voor waterdoorlatende materialen zoals grind, geperforeerde tegels, of grasbetontegels. Deze materialen laten regenwater door zodat het natuurlijk in de bodem kan infiltreren, wat helpt bij het voorkomen van wateroverlast en de belasting op rioleringen vermindert. Let hierbij wel op wat voor onderlaag je in je tuin hebt, wij hier in Zandvoort hebben zand. Dit laat in tegenstelling tot klei veel water door.

3.Creëren van Regentuinen of Wadi’s

Regentuinen zijn speciaal ontworpen gebieden in de tuin die bedoeld zijn om overtollig regenwater op te vangen. Ze zijn beplant met waterminnende planten en hebben vaak een verlaagd middengebied waar water zich kan verzamelen en geleidelijk in de bodem kan infiltreren. Een wadi is een vergelijkbare oplossing, die tijdelijk water opvangt en langzaam laat wegzakken in de grond.

4. Verbeteren van Bodemstructuur

Een gezonde, goed doorlatende bodem kan veel water absorberen en vasthouden, waardoor de afvoer naar rioleringen en waterwegen wordt verminderd. Het toevoegen van organisch materiaal zoals compost en mulch verbetert de bodemstructuur en waterretentiecapaciteit.

5. Aanleggen van Groendaken

Hoewel dit meer een oplossing is voor gebouwen dan voor tuinen, kan het aanleggen van groendaken op schuurtjes of tuinhuisjes helpen bij watermanagement. Groendaken absorberen regenwater, vertragen de afvoer, en bieden extra ruimte voor biodiversiteit.

Maar nog even voor de record: het allerbelangrijkste is planten! Zorg voor veel planten, struiken en bomen in je tuin. Want de wortels nemen water mee de diepte in. En deze planten + de vijf bovenstaande oplossingen samen, is dan weer heel goed voor de biodiversiteit in je tuin.

Ook een natuurtuin?

Wil je ook een biohotspot van je tuin maken, of zit je met je groene handen in het haar? Laat ‘De Kleine Vos en De Keizersmantel’ je helpen.

Neem contact op

svg-bird-black.svg